Twitter Facebook

Thema's

Bij een MATS traineeship staat altijd één thema centraal.

Advisering

Binnen het thema advisering leer je (gevraagd of ongevraagd) advies te geven over veranderingen of verbeteringen waarmee de organisatie is geholpen, zonder dat je over directe macht en middelen beschikt. Dit advies moet goed worden onderbouwd met (vak)kennis. Bij adviseren streef je naar acceptatie en eventuele implementatie van jouw ideeën door anderen. Het is erop gericht de opdrachtgever verder te helpen in zijn specifieke situatie.

Coaching en training

Bij het thema coaching en training ontwikkel je vaardigheden waarmee je medewerkers / vrijwilligers kan begeleiden zodat zij hun deskundigheid kunnen bevorderen. In een training zorg je ervoor dat de deelnemers technieken en vaardigheden ontwikkelen waarmee zij zelfstandig in de praktijk aan de slag gaan. Als trainer ben je dan expert op het onderwerp van de training. Bij coaching is de deelnemer zelf leidend in zijn leerproces. Als coach ondersteun je dit leerproces door vooral veel vragen te stellen en te reflecteren. In beide gevallen wil je graag de ander in beweging krijgen. Wat belangrijk is als coach en trainer is dat je jezelf goed kent, zodat je het optimale uit een training of coachingstraject kan halen. Dit maakt dan ook een belangrijk deel uit van het traineeship.

Communicatie

Binnen het vakgebied communicatie is het belangrijk om te bepalen op welke manier je de PR van de organisatie vormgeeft en voorlichting kan geven over de kernactiviteiten van de organisatie. Je vormt een belangrijke schakel tussen de organisatie en haar doelgroep. Jij zorgt ervoor dat de organisatie een bepaald (gunstig) imago heeft bij de doelgroep. Het is jouw doel om de organisatie intern en extern (beter) te profileren en publiciteit te genereren. Dit kan je doen aan de hand van een opgesteld communicatieplan. Je bent proactief bezig met communicatie, public relations en voorlichting en je gebruikt hiervoor verschillende communicatiemiddelen. Ook signaleer je relevante trends en ontwikkelingen die leven binnen de organisatie en bij de doelgroep. Deze vertaal je bijvoorbeeld naar communicatie-uitingen en/of evenementen.

Productmanagement

Binnen dit thema onderzoek je of bestaande producten en diensten verder uitgebreid, verbeterd of vernieuwd kunnen worden. Daarnaast zorg je ervoor dat bestaande producten en diensten zo goed mogelijk blijven aansluiten bij de behoeften van de markt. Dit onderzoek kan liggen op diverse gebieden, van het vergroten van de naamsbekendheid, tot een plan om een product of dienst beter in de markt te zetten, tot het in kaart brengen van de klanttevredenheid van huidige producten en diensten en deze vergelijken met de concurrent. Hierbij is het belangrijk dat je rekening houdt met onderliggende processen van de producten en diensten en natuurlijk ook de kosten.

Projectleiding

Binnen het thema projectleiding leer je hoe je een project opzet, hoe je deze daadwerkelijk start en hoe je de voortgang ervan beheerst en tot een goed resultaat brengt. Een project start vaak bij een opdrachtgever die een vraagstuk heeft of een kans ziet. De opdrachtgever schetst de kaders van het project. Vervolgens maak je afspraken met hem over het doel en de randvoorwaarden van het project. Je maakt een projectplan, start het project en je geeft leiding aan het project. Tijdens het project houd je altijd het 'waarom' van het project in het oog en zorg je ervoor dat het project bijdraagt aan de doelen van de organisatie.

Projectuitvoering

Binnen het thema projectuitvoering draai je mee in bestaande projecten als projectmedewerker. Je bent verantwoordelijk voor een aantal taken binnen het project. Als projectmedewerker ben je samen met andere leden van het projectteam verantwoordelijk om op constructieve wijze toe te werken naar een resultaat. Je werkt volgens een projectplanning. De projectleider is eindverantwoordelijk en aan hem / haar wordt verantwoording afgelegd. 

Werving en selectie

Binnen het thema werving en selectie ontwikkel je kennis en vaardigheden die je nodig hebt om geschikte kandidaten aan te trekken, te selecteren en aan te stellen. Belangrijk is dat je dit in lijn doet met de strategie en doelstellingen van de organisatie. Je zorgt ervoor dat de juiste mensen op de juiste plek in de organisatie terecht komen. Dit doe je door de functie en de organisatie helder te omschrijven, door de vereiste kwalificaties en competenties goed te definiëren en door de kandidaten te testen op hun kennis, ervaring, ambities en drijfveren.