Twitter Facebook

Stichting Buitendoor

Stichting Buitendoor draagt bij aan een samenleving waarin, met respect voor de natuur, kwaliteiten van mensen optimaal tot hun recht mogen komen. Dit doen we door het creëren en faciliteren van een lerende omgeving waarin we groepen jongeren uitdagen tot duurzaam samenwerken. In de praktijk betekent dit dat we met behulp van een grote groep vrijwilligers allerlei programma's organiseren voor jongeren: schoolkampen, outdoor activiteiten, teambuilding voor schoolklassen, boomhut bouwen etc. allemaal met als doel bijdragen aan de ontwikkeling van de jongeren.

www.buitendoor.nl/nl/home

  • Eerdere traineeships

    • Traineeship 2014: PR & Communicatie:

      Stichting Buitendoor heeft een dagelijks bestuur van vier personen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van de projecten en de dagelijkse gang van zaken in de stichting. Daarnaast is er een groep van circa 50 vrijwilligers die meehelpen bij de uitvoering van de projecten en soms ook in kleine groepjes de organisatie van projecten doen. Op dit moment zijn er tevens drie stagiaires werkzaam binnen de stichting. Daarnaast werkt Buitendoor nauw samen met een groep (voornamelijk) zelfstandige ondernemers die ook worden ingehuurd voor specifieke taken. Alle bestuursleden zijn naast bestuurslid van de stichting ook ondernemer.