Twitter Facebook

Present Utrecht

Vrijwilligerswerk wanneer je maar wilt, met wie je maar wilt. Stichting Present Utrecht bemiddelt tussen vrijwilligersgroepen en mensen die hulp kunnen gebruiken, bijvoorbeeld bij het opknappen van hun woning of hun tuin. Ook kunnen vrijwilligers via Present Utrecht aan de slag bij sociale projecten waarbij de aandacht voor mensen voorop staat. Present werkt altijd in samenwerking met maatschappelijke organisaties, zodat de hulp terechtkomt bij de mensen die het het hardst nodig hebben.

www.stichtingpresent.nl/utrecht

 • Eerdere traineeships

  • Traineeship 2014: Projectuitvoering

   Ondersteun Present Utrecht door coördinatie en begeleiding van de projecten.

  • Traineeship 2014: Projectuitvoer

   Ondersteun Present Utrecht door coördinatie en begeleiding van de projecten.

  • Traineeship 2013: PR en voorlichting

   Help Present Utrecht op de kaart zetten met een communicatieplan en bijbehorende activiteiten. 

  • Traineeship 2013: Advisering

   Adviseer Present Utrecht over de procedure van hun projecten.

“Op ons wensenlijstje staat vooral tijd. Tijd om ergens rustig over na te denken, om een procedure tegen het licht te houden en te verbeteren. Dat daar dankzij MATS nu extra hersencellen en handen voor zijn is heel waardevol.”