Twitter Facebook

Taal doet meer

Taal doet meer zorgt er met bijna 500 vrijwilligers per jaar voor dat Utrechters kunnen meedoen in de samenleving. Het leren van de Nederlandse taal is een rode draad in ons werk. Taal is nodig om een baan te vinden, met de leerkracht van je kinderen te praten, naar de huisarts te gaan, met een computer te werken of je huiswerk te maken.

Ons werk levert alle betrokkenen wat op: cursisten leren de taal en de samenleving kennen. Scholieren presteren beter op school. Vrijwilligers verbreden hun blikveld, ontwikkelen hun sociale vaardigheden en dragen bij aan begrip en samenhang binnen de Utrechtse samenleving.

www.taaldoetmeer.nl

 • Traineeships

 • Eerdere traineeships

  • Traineeship 2015: Coaching en training
  • Traineeship 2015: Projectuitvoering Ouderbetrokkenheid

   Verdiepen van de kennis en uitbreiden van de vaardigheden rondom het thema ‘Ouderbetrokkenheid’.

  • Traineeship 2015: Projectuitvoering Eigen Kracht en de Krachtvinder

   Ervoor zorgen dat onze cursisten zichtbaarder worden op de arbeidsmarkt middels het vergroten van de bekendheid van project Eigen Kracht en het verbeteren, uitbreiden en bekender maken van de Krachtvinder.

  • Traineeship 2014: Communicatie Communicatie

   Bouw met Taal doet meer een goede communicatiestrategie uit voor samenwerking met het bedrijfsleven, o.a. met inzet van social media.

    

  • Traineeship 2014: Projectuitvoer

   Je ontwikkelt materiaal wat gebruikt wordt bij de lessen van Huiswerk Hulp Utrecht en coördineert één van deze klassen.

  • Traineeship 2013: Taalachterstand Utrechtse jongeren op de kaart

   Taal doet meer is een kleine organisatie waar iedereen werkt vanuit passie en een breed takenpakket op zich neemt.  Enkele professionals coachen een grote groep vrijwilligers, waaronder, naast de taalcoaches, mentoren en huiswerkbegeleiders ook organisatorische vrijwilligers zoals coordinatoren, trainees, ambassadeurs, vrijwillige administratiemedewerkers etc.

   We zijn ambitieus als het gaat om sociaal ondernemerschap.  Daarnaast is het één van onze doelen aanjager en expert te worden in Utrecht op het gebied van terugdringen taalachterstand bij jongeren door middel van vrijwillige inzet.

  • Traineeship 2013: PR en voorlichting

   Vormgeven en uitvoeren van een goede communicatiestrategie voor het Taal doet meer College.

  • Traineeship 2013: Advisering

   Taal doet meer stelt zich als doel om binnen drie jaar minimaal honderd jonge vrijwilligers (<25 jaar) te werven. Dit traineeship bestaat uit het doen van een (kwalitatief) onderzoek naar hoe de vrijwilligersfuncties en de begeleiding van vrijwilligers binnen Taal doet meer eruit zou moeten zien om het voor meer jongeren aantrekkelijk te maken.

  • Traineeship 2013: Coaching en begeleiding

   Begeleiding en training van vrijwilligers die deelnemen aan het project 'Huiswerk Hulp Utrecht'. Introductietraining opzetten en geven aan vrijwilligers van het project.

  • Traineeship 2013: Projectmanagement

   Projectmanagement rondom het project 'Huiswerk Hulp Utrecht'. Taken zijn o.a. projectplan schrijven, een projectplanning maken, fondsen en subsidies aanvragen en de deelnemers werven en begeleiden richting de start van het traject.

“De trainees hebben goed werk verzet en hebben gedegen begeleiding gekregen van hun coaches. MATS past goed in onze ambitie om (jonge) vrijwilligers de kans te bieden om op nieuwe manieren ervaring op te doen bij Taal doet meer.”