NJR

Jongeren die impact willen hebben, kunnen de wereld veranderen. Bij NJR (Vereniging Nationale Jeugdraad) werken ruim 30 jonge mensen en honderden vrijwilligers aan (media)campagnes en projecten voor jongeren. NJR geeft jongeren de kans om te laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen; bij hen in de buurt tot aan de VN. Daarnaast adviseert NJR overheden en allerlei andere organisaties over jeugdbeleid.

www.njr.nl

 • Traineeships

  • Bouw in een stad een netwerk op van mensen en organisaties die zich met de activering en participatie van jongeren bezighouden en ga je samen met hen op zoek naar jongeren en hun ideeën.

 • Eerdere traineeships

  • Traineeship 2014: Advisering: Junior Finance Expert

   Bedenk creatieve oplossingen voor de organisatie en zoek financiering voor nieuwe projecten.

  • Traineeship 2013: Projectmanagement

   Het opzetten en -samen met lokale instanties- uitvoeren van het project Topics.