• De Kargadoor

  Stichting De Kargadoor biedt al 50 jaar een maatschappelijk podium aan de meest uiteenlopende organisaties in Midden-Nederland en is daardoor een ontmoetingsplek voor alle lagen van de bevolking. Lees meer >
 • Designwinkel en concept store EINDHOVEN

  EINDHOVEN laat zien wat sociaal en duurzaam ondernemen betekent. We bieden werkervaringsplaatsen aan mensen met een fysieke of verstandelijke beperking. Lees meer >
 • DOENJA Dienstverlening

  DOENJA Dienstverlening is een onderneming die bewoners in de wijken Zuidwest, Binnenstad en Leidsche Rijn met tijdelijke professionele ondersteuning op weg helpt om hun eigen ideeën en wensen waar te... Lees meer >
 • GreenWish

  GreenWish zet zich in voor duurzaam en maatschappelijk initiatief. Door middel van adviesgesprekken helpen we initiatiefnemers met antwoorden te formuleren op hun hulpvraag. Daarnaast doen wij opdrachten bij overheden en bedrijfsleven. Lees meer >
 • GSA-CBK

  Kunstenaarsvereniging GSA heeft ten doel: kunstenaars en belangstellenden op het gebied van de beeldende kunst, design, ambachtelijke en monumentale kunst, zowel individueel als gezamenlijk, te stimuleren in de ontwikkeling van... Lees meer >
 • Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland

  Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland houdt zich bezig met het bieden van mogelijkheden voor talentontwikkeling van jongeren op het terrein van kunst en cultuur. Lees meer >
 • Me'kaar, Vooruit, Welzaam Utrecht

  Me’kaar, Vooruit en Welzaam zijn kleine, wijkgerichte organisaties voor sociaal makelen in de wijken Noordwest/West, Zuid/Oost Utrecht en in Vleuten De Meern. Lees meer >
 • NJR

  Jongeren die impact willen hebben, kunnen de wereld veranderen. Bij NJR (Vereniging Nationale Jeugdraad) werken ruim 30 jonge mensen en honderden vrijwilligers aan (media)campagnes en projecten voor jongeren. Lees meer >
 • NJR het Bureau

  NJR het Bureau is de adviestak van NJR, de landelijke koepel van jongerenorganisaties. Lees meer >
 • Over Rood

  Over Rood begeleidt ondernemers met financiële problemen en administratieve achterstanden bij het op orde krijgen van hun administratie, financiën en bedrijfsvoering. Lees meer >
 • Pestweb

  Pesten is op alle scholen een serieus en veelvoorkomend probleem van alle tijden. Lees meer >
 • Pop Up Professionals

  Pop-up professionals is voortgekomen uit het Utrechtse gemeenteproject Wijk in Bedrijf Utrecht. Lees meer >
 • Present Utrecht

  Vrijwilligerswerk wanneer je maar wilt, met wie je maar wilt. Stichting Present Utrecht bemiddelt tussen vrijwilligersgroepen en mensen die hulp kunnen gebruiken, bijvoorbeeld bij het opknappen van hun woning of... Lees meer >
 • PuurZuid

  PuurZuid is een instelling voor zorg en maatschappelijke dienstverlening. PuurZuid biedt zorg en welzijn waar (tijdelijk) nodig aan buurtbewoners van Amsterdam Zuid, draagt bij aan het vergroten van de eigen kracht. Lees meer >
 • SodaProducties

  SodaProducties is een bureau voor maatschappelijke innovatie. SodaProducties komt tot originele oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en inspireren anderen daartoe. Lees meer >
 • Stichting Buitendoor

  Stichting Buitendoor draagt bij aan een samenleving waarin, met respect voor de natuur, kwaliteiten van mensen optimaal tot hun recht mogen komen. Lees meer >
 • Stichting Buurtpastoraat Utrecht

  Vanuit het Evangelie zijn buurtpastores aanwezig bij kwetsbare mensen in Utrechtse buurten. Lees meer >
 • Stichting SamenScholen

  Stichting Stichting SamenScholen bouwt scholen in Nicaragua en werft hiervoor fondsen en vrijwilligers in Nederland. Fondsenwerving gebeurt o.a. door het organiseren van uiteenlopende acties en events, gericht op verschillende doelgroepen. Lees meer >
 • Stichting WijkAlliantie

  Stichting WijkAlliantie is een onafhankelijk landelijk netwerk van actieve bewoners uit interculturele wijken. Lees meer >
 • Taal doet meer

  Taal doet meer is een professioneel geleide vrijwilligersorganisatie, die werkt aan een laagdrempelige, duurzame ontmoeting tussen Nederlandse Utrechters en Utrechters die van oorsprong niet Nederlands zijn. Lees meer >
 • Thuisafgehaald

  Thuisafgehaald stimuleert ontmoetingen tussen buurtgenoten, via het delen van eten. Lees meer >
 • Utrechts landschap

  Utrechts Landschap beschermt het prachtige landschap van provincie Utrecht door natuurgebieden te verwerven, beheren en open te stellen en monumentaal erfgoed te onderhouden. Lees meer >
 • Vrijwilligerscentrale Utrecht

  De Vrijwilligerscentrale Utrecht zet zich in voor een positief en eigentijds imago van vrijwillige inzet, zoeken actief naar (groepen) mensen die zich vrijwillig willen inzetten en wijzen hen de weg. ... Lees meer >