Twitter Facebook
 • Critical Mass

  Critical Mass laat jongeren ervaren hoe conflicten ontstaan. Wij laten jongeren voelen hoe het is om buitengesloten te worden. Lees meer >
 • de Bibliotheek Utrecht

  De Bibliotheek Utrecht is een stedelijke voorziening voor het openbare bibliotheekwerk. Lees meer >
 • De Kargadoor

  Stichting De Kargadoor biedt al 50 jaar een maatschappelijk podium aan de meest uiteenlopende organisaties in Midden-Nederland en is daardoor een ontmoetingsplek voor alle lagen van de bevolking. Lees meer >
 • Designwinkel en concept store EINDHOVEN

  EINDHOVEN laat zien wat sociaal en duurzaam ondernemen betekent. We bieden werkervaringsplaatsen aan mensen met een fysieke of verstandelijke beperking. Lees meer >
 • DOENJA Dienstverlening

  DOENJA Dienstverlening is een onderneming die bewoners in de Utrechtse wijken Zuidwest, Binnenstad en Leidsche Rijn met tijdelijke professionele ondersteuning op weg helpt om hun eigen ideeën en wensen waar... Lees meer >
 • Fietsersbond

  De Fietsersbond is dé belangenbehartiger van 13,5 miljoen fietsers in Nederland. De Fietsersbond zet zich in voor alle zaken die het fietsen veiliger en plezieriger maken. Lees meer >
 • Geloof in je project

  Het bieden van een crowdfundingplatform voor levensbeschouwelijke en religieuze projecten van organisaties in Nederland. Lees meer >
 • GreenWish

  GreenWish zet zich in voor duurzaam en maatschappelijk initiatief. Door middel van adviesgesprekken helpen we initiatiefnemers met antwoorden te formuleren op hun hulpvraag. Daarnaast doen wij opdrachten bij overheden en bedrijfsleven. Lees meer >
 • GSA-CBK (Centrum voor beeldende kunst)

  Kunstenaarsvereniging GSA heeft ten doel: kunstenaars en belangstellenden op het gebied van de beeldende kunst, design, ambachtelijke en monumentale kunst, zowel individueel als gezamenlijk, te stimuleren in de ontwikkeling van... Lees meer >
 • Het Parkhuis

  Het Parkhuis ondersteunt cliënten en hun naasten op hartverwarmende en bekwame wijze in hun leven met dementie (ook op jonge leeftijd), Korsakov en (geronto)psychiatrische problemen in Dordrecht en omgeving. Het Parkhuis... Lees meer >
 • Intermijn

  Intermijn is expert op het gebied van jongeren en kiezen. Een tussenjaar bij Intermijn helpt jongeren om keuzes te leren maken voor de wereld van morgen. Lees meer >
 • Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland

  Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland houdt zich bezig met het bieden van mogelijkheden voor talentontwikkeling van jongeren op het terrein van kunst en cultuur. Lees meer >
 • Me'kaar, Vooruit, Welzaam Utrecht

  Me’kaar, Vooruit en Welzaam zijn kleine, wijkgerichte organisaties voor sociaal makelen in de wijken Noordwest/West, Zuid/Oost Utrecht en in Vleuten De Meern. Lees meer >
 • Metaal Kathedraal

  De Metaal Kathedraal is een initiatief van- en een werkplek en podium voor kunstenaars. Een broedplaats voor makers van diverse disciplines, werkend vanuit cultureel ondernemerschap. Lees meer >
 • NJR

  Jongeren die impact willen hebben, kunnen de wereld veranderen. Bij NJR (Vereniging Nationale Jeugdraad) werken ruim 30 jonge mensen en honderden vrijwilligers aan (media)campagnes en projecten voor jongeren. Lees meer >
 • NJR het Bureau

  NJR is het netwerk van jongeren in Nederland die ertoe willen doen, door te gaan voor wat hen ligt en daarmee anderen te raken. Lees meer >
 • oikosXplore

  OikosXplore ontwikkelt en faciliteert activiteiten die gebaseerd zijn op maatschappelijke thema’s. Via (rollen)spellen, outdoor-survival of kookworkshops brengen we thema’s als eerlijke handel en cultuurverschillen tot leven. Lees meer >
 • Over Rood

  Over Rood droomt van een eenvoudige wereld waarin iedereen zijn eigen toekomst kan bepalen. Waarin wetten en regels toegankelijk zijn en iedereen de juiste informatie heeft. Lees meer >
 • Pestweb

  Pesten is op alle scholen een serieus en veelvoorkomend probleem van alle tijden. Lees meer >
 • Pop Up Professionals

  Pop-up professionals is voortgekomen uit het Utrechtse gemeenteproject Wijk in Bedrijf Utrecht. Lees meer >
 • Present Utrecht

  Vrijwilligerswerk wanneer je maar wilt, met wie je maar wilt. Stichting Present Utrecht bemiddelt tussen vrijwilligersgroepen en mensen die hulp kunnen gebruiken, bijvoorbeeld bij het opknappen van hun woning of... Lees meer >
 • PuurZuid

  PuurZuid is een instelling voor zorg en maatschappelijke dienstverlening. PuurZuid biedt zorg en welzijn waar (tijdelijk) nodig aan buurtbewoners van Amsterdam Zuid, draagt bij aan het vergroten van de eigen kracht. Lees meer >
 • SodaProducties

  SodaProducties helpt maatschappelijke organisaties om nog effectiever te werken en meer mensen aan hun doelen te verbinden. Wij bieden kant-en-klare formules die getest zijn in de praktijk. Lees meer >
 • Stichting Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC)

  Het ABC geeft geïsoleerde anderstalige vrouwen de kans Nederlands te leren via taalles aan huis. Het doel is het bevorderen van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Lees meer >
 • Stichting Buitendoor

  Stichting Buitendoor draagt bij aan een samenleving waarin, met respect voor de natuur, kwaliteiten van mensen optimaal tot hun recht mogen komen. Lees meer >
 • Stichting Buurtpastoraat Utrecht

  Vanuit het Evangelie zijn buurtpastores aanwezig bij kwetsbare mensen in Utrechtse buurten. Lees meer >
 • Stichting Present Nederland

  Als vrijwilligersmakelaar een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Lees meer >
 • Stichting SamenScholen

  Stichting Stichting SamenScholen bouwt scholen in Nicaragua en werft hiervoor fondsen en vrijwilligers in Nederland. Fondsenwerving gebeurt o.a. door het organiseren van uiteenlopende acties en events, gericht op verschillende doelgroepen. Lees meer >
 • Stichting WijkAlliantie

  Stichting WijkAlliantie is een onafhankelijk landelijk netwerk van actieve bewoners uit interculturele wijken. Lees meer >
 • Taal doet meer

  Taal doet meer zorgt er met meer dan 350 vrijwilligers per jaar voor dat Utrechters kunnen meedoen in de samenleving. Lees meer >
 • Thuisafgehaald

  Thuisafgehaald stimuleert ontmoetingen tussen buurtgenoten, via het delen van eten. Lees meer >
 • Utrechts Centrum voor de Kunsten

  'Het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) is een culturele onderneming die met plezier, passie en kwaliteit mensen stimuleert om zich te ontplooien met en door kunst.' Het UCK heeft... Lees meer >
 • Utrechts landschap

  Utrechts Landschap beschermt het prachtige landschap van provincie Utrecht door natuurgebieden te verwerven, beheren en open te stellen en monumentaal erfgoed te onderhouden. Lees meer >
 • Vrijwilligerscentrale Amstelland

  Vrijwilligerscentrale Amstelland is de verbindende factor voor alle inwoners en organisaties in Amstelveen en Aalsmeer. De organisatie zet zich in voor het promoten van vrijwilligerswerk, bemiddelen van vrijwilligers, advisering aan organisaties. Lees meer >
 • Vrijwilligerscentrale Utrecht

  De Vrijwilligerscentrale Utrecht zet zich in voor een positief en eigentijds imago van vrijwillige inzet, zoeken actief naar (groepen) mensen die zich vrijwillig willen inzetten en wijzen hen de weg. ... Lees meer >
 • Welzaam Utrecht

  Welzaam is een netwerk-organisatie, die bewoners onderling “makelt” maar ook de spin in het web is tussen organisaties en bewoners. Lees meer >
 • Wijkbedrijf Utrecht / Computerwijk Utrecht

  Wijkbedrijf is een nieuwe snel groeiende organisatie en nu bijna 1,5 jaar actief in Utrecht. Wijkbedrijf helpt wijkbewoners die werkloos zijn met het opdoen van werkritme en werkervaring. Lees meer >